Naše služby 2019-02-22T14:57:17+00:00

Služby daňového poradce

Daně a daňové poradenství

 • daňové konzultace a poradenství, prevence i řešení daňových sporů
 • daňové plánování a optimalizace daňové povinnosti
 • zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní
  • DPH včetně kontrolního hlášení a souhrnného hlášení
  • daně z příjmů fyzických osob
  • daně z příjmů právnických osob
  • silniční daně
  • majetkových daní
 • komunikace s finančním úřadem, zastupování klientů před správcem daně
 • poradenské služby související se založením či vznikem podnikatelského subjektu
 • právní pomoc, konzultace ve věcí daní a předpisů souvisejících
 • optimalizace daňového zatížení v souladu s platnými zákonnými normami
 • zpracování přiznání k daním z příjmů pro právnické i fyzické osoby včetně daňovým poradcem v odloženém termínu do 1.7.2019

Účetní poradenství

 • optimalizace vašeho systému vedení účetnictví
 • pomoc při zpracování účetní závěrky
 • posouzení a návrh správného provedení složitějších účetních případů
 • proškolení vašich odpovědných pracovníků
 • kontrola správnosti a úplnosti již zpracovaného účetnictví
 • optimalizace daňového základu
 • informace o důležitých daňových termínech a legislativních změnách
Využít služeb daňové a účetní kanceláře